ผู้ร่วมพัฒนา

ร่วมพัฒนาสินค้ากับเรา

ลูกค้าประจำสามารถสมัครเป็นผู้ร่วมพัฒนา(Co-Dev.)รับการตรวจสุขภาพฟรี! โดย Lab ตรวจสุขภาพทั่วประเทศ (*เช็คข้อมูล)  ข้อมูลจะนำกลับมาพัฒนาสินค้าในรุ่นต่อไปเพื่อให้เหมาะสมกับคนแต่ละพื้นที่
…………………………………………………..
ปรับปรุงและพัฒนาสินค้าทุก 1 ปี เพื่อคุณจะได้รับวิตามินที่สด สารสกัดและเทคโนโลยีล่าสุดเสมอ และเหมาะสมกับคุณมากยิ่งขึ้น… เพิ่มเติม!