ผู้ร่วมพัฒนา

สมัครเป็นผู้ร่วมพัฒนาสินค้ากับเรา

ผลิตภัณฑ์ใหม่ ส่งถึงบ้านฟรี….
สำหรับผู้ร่วมพัฒนา(Co-Dev.) ที่ทานเป็นประจำ สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพฟรี! โดย Lab ตรวจสุขภาพทั่วประเทศ (*เช็คข้อมูล)  ข้อมูลจะนำกลับมาพัฒนาสินค้าในรุ่นต่อไปเพื่อให้เหมาะสมกับคนแต่ละพื้นที่
…………………………………………………..
ปรับปรุงและพัฒนาสินค้าทุก 1 ปี เพื่อคุณจะได้รับวิตามินที่สด สารสกัดและเทคโนโลยีล่าสุดเสมอ และเหมาะสมกับคุณมากยิ่งขึ้น…