Co-Dev. GIFTS

ร่วมพัฒนาสินค้ากับเรา 

ลูกค้าประจำสามารถสมัครเป็นผู้ร่วมพัฒนา(Co-Dev.)รับการตรวจสุขภาพฟรี! โดย Lab ตรวจสุขภาพทั่วประเทศ (*เช็คข้อมูล)  ข้อมูลจะนำกลับมาพัฒนาสินค้าในรุ่นต่อไปเพื่อให้เหมาะสมกับคนแต่ละพื้นที่
…………………………………………………..
ปรับปรุงและพัฒนาสินค้าทุก 1 ปี เพื่อคุณจะได้รับวิตามินที่สด สารสกัดและเทคโนโลยีล่าสุดเสมอ และเหมาะสมกับคุณมากยิ่งขึ้น

CO- DEV. GIFTS

 สินค้า และ Accessories แลกด้วยบัตรสะสม Co -Dev CARD  – ฟรีค่าจัดส่ง-

โปรแกรมตรวจสุขภาพ [ 500-]
2X:2018 10ซอง [ 450-]
3X:2017 14ซอง [ 890- ]
4X:2017 30ซอง [ 2,500-]
4X:2018 10ซอง [ 850-]
3X:2017 6ซอง [ 390- ]
3X:2018 10ซอง [ 650-]
3X:2017 30ซอง [ 1,790-]