Calcium L-Threonate Plus Collagen Type II

Calcium L-Threonnate  Plus  Collagen type II ประกอบด้วย  แคลเซียม  แอลทรีโอเนต จากธรรมชาติ 100% จากการสกัดวิตามินซีในข้าวโพด  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากอเมริกา  ที่ให้ทั้งแคลเซียม  พร้อมๆไปกับการเสริมสร้างกระดูก  โดยกระตุ้นให้มีการสร้างคอลลาเจนและกระดูกอ่อนอย่างต่อเนื่อง  เพราะกระดูกไม่ได้ประกอบไปด้วยแคลเซียมเพียงอย่างเดีย  เสริมคอลลาเจนไทป์ 2ลิขสิทธิ์จากประเทศฝรั่งเศส  ช่วยบำรุงในเนื้อกระดูกและกระดูกอ่อนและข้อต่อ รวมทั้งสร้างน้ำไขข้อไปพร้อมกัน ซึ่งประสิทธิภาพการทำงานของแคลเซียม แอล-ทรีโอเนท จะออกฤทธิ์คล้ายสารประเภทกลูโคซามีน (Glucosamine) และคอนโดรอิติน (Chondroitin) ซึ่งเป็นสารในกลุ่มที่ใช้รักษาอาการของผู้ป่วยโรคกระดูกเสื่อมโดยเฉพาะ โดยผู้ป่วยเมื่อได้รับประทานยาที่หมอให้จนครบแล้ว สามารถรับประทานอย่างต่อเนื่องได้ 

 ♦    ดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้มากกว่าแคลเซียมชนิดอื่นถึง  9  เท่า
 ♦    ดูดซึมได้ด้วยตัวเองถึง  95%  เป็น  passive  transport สามารถดูดซึมผ่านระหว่างเซลโดยไม่ต้องอาศัยวิตามินดีและโปแตสเซียม  เพื่อผ่านเข้า-ออกเซลซึ่งแคลเซียมชนิดอื่นๆ  มีการดูดซึมเพียง  10-15%  เท่านั้น 
 ♦   แคลเซียม แอล-ทรีโอเนทมีคุณสมบัติในการละลายน้ำได้ดี100%  จึงไม่ก่อให้เกิดสารตกค้างในร่างกาย
 ♦   พร้อมด้วยคอลลาเจน ไทป์2  ได้รับสิทธิบัตรรับรองจากประเทศฝรั่งเศษ ช่วยเรื่องการปวดข้อ และบำรุงกระดูกอ่อน

ประโยชน์ของ Calcuim L Threonate and collagen Type2 by PeterFarm

 ♦    เสริมสร้างความแข็งแรงให้กระดูก
ป้องกันโรคกระดูกพรุน  แอล-ทรีโอเนตจะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในกระดูก
และยับยั้งการสลายตัวของกระดูก
 ♦    ป้องกันโรคข้อเสื่อม
แอล-ทรีโอเนต  จะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในกระดูกและสร้างกระดูก่อน
รวมทั้งสร้างน้ำไขข้อไปพร้อมกัน  ทำให้กระดูกและข้อแข็งแรง
 ♦    ไม่ทำให้ท้องผูก
แคลเซียม  แอล-ทรีโอเนต  แตกตัวและละลายได้ดีในน้ำ  จึงไม่หลงเหลือหินปูนให้ตกตะกอน
หรือสะสมเกาะตามอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย  และทำไม่ให้ท้องผูก
แคลเซียม  แอล-ทรีโอเนต  ดูดซึมได้ดีมากด้วยตัวเอง  จึงรับประทานก่อนหรือหลังอาหารก็ได้
  ♦    แอล-ทรีโอเนต  ได้รับสิทธิบัตรรับรองจาก  USA
ซึ่งรับรองว่า  แคลเซียม  แอล-ทรีโอเนต  เป็นเพียงแคลเซียมชนิดเดียว ที่สามารถป้องกันและลดอาการอันเกิดจากกระดูกบาง-พรุนและข้อเสื่อมได้ 

SPECTIFICATION
SOURCE :

Calcium L -Thronate:  USA
Collagen Type II:  FRANCE