Age Superfood คือ2

[ ASAYAKA V.5  ปี 2018]

” วัยต่าง  ปัญหาต่าง  ความต้องการที่แตกต่าง”   รวม Superfood  ระดับโลกตอบโจทย์แต่ละ”วัย” ให้สามารถดูแลร่างกายบูรณาการ  (Anti-Aging  360) ด้วยปริมาณ (Doseที่เหมาะสมตามข้อมูลจากผู้ผลิต)  “ง่าย สะดวก ครบ ตอบโจทย์ความต้องการ”

[สด]: ผลิต-พัฒนาสินค้าทุก 1 ปีเพื่อรักษาประสิทธิภาพ  ความสด และเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเสมอ พร้อมปรับปรุงให้เหมาะกับคนไทย  จากข้อมูลสุขภาพ Co-Dev. (ผู้ร่วมพัฒนาสินค้า) ….ไม่ต้องทานวิตามินเป็นกำๆกันอีกต่อไป…เพิ่มเติม!